Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Sangha

Gruppefellesskapbilde

I am your inner face of water along your road
The inner breath and talk
The whistling from your heart
I am the lady crying when you go to fast
Screaming when you attach
Humble when you fall apart
If you would listen,
my friend, come
Then I wake you up again
From Death and pain
From humbling paths
To living journey and divine life

Gjennom spirituell psykoterapi og veiledning, meditasjon og healing, både teoretisk og praktiske metoder, søker vi å legge et godt grunnlag for at den enkelte skal kunne arbeide videre med sin egen hverdag, og utfordringer. Vi legger vekt på å bygge et sterkt ego-fundament i bunnen, slik at man er rustet til å gå videre og la seg rense og transformere til høyere bevissthet, større klarhet, medfølelse og u-bundethet (se tema ’u-bundethet’.)Vi har alle denne feminine urkraften i oss, som er vår indre veiledende stemme og veileder. Hun viser seg i form av ën, eller gjentagende drømmer, poesi, visjoner, sterk intuisjon, særskilte hendelser, en fysisk kvinne og lignende. Det er også denne flotte krafta som kaotiserer og blokkerer, om vi ikke ser, anerkjenner og hjelper; åpner for og holder den i flyt. Vår visjon er å hjelpe mennesker å bli kjent med sitt ubevisste, sin skjulte motstand og mørke, så dypt at man kan transformere og gjøre nytte av den reine krafta; ’sitt lys og potensiale’. At man kan leve i takt med seg selv, og åpne mer og mer av sin sensitivitet, klarsyn, kjærligheten til livet, og den kreative drivkraften. At man gjennom å kjenne seg selv, blir mindre utsatt for å la seg lure, av både eget og andres psykiske forsvar. Ikke minst vil man da man utdyper denne kontakten, hvile stadig nærmere i kjærligheten i seg selv, og kunne bringe dette videre til sine omgivelser.

Spirituelt arbeid/mystikk, er det mest praktiske og livs-/virkelighetsnære man kommer.

Vi liker å avmystifisere og syns at spiritualiteten altfor lett blir en virkelighetsflukt, og ikke det dybdearbeid vi søker.

Hva mener vi med healing/spirituell healing? Menneskets energi sirkulerer mellom 2 poler. Ved å motta en kjærlighetsfull berøring i form av en hånd, og/eller via en høyere bevissthet, så skapes en bevegelse/berøring via et tredje punkt/en høyere vibrerende energistrøm. Det gir mottakeren evne og mulighet til å nå opp til høyere lag i sitt eget potensiale. ’Høyere lag’ betyr i denne sammenheng en større dybde og åpenhet, og det er dette som gjør at traformasjon kan finne sted. Vi kan være så fortettet av følelser, tanker og andre forstyrrelser, at den som utfører healingen ikke bare berører ens eget høyere bevissthetsfelt og energistrøm, men også med sin forsterkede evne til å samle/fokuser fotonene/lys, først må ’skjære seg igjennom’ energifeltet og inn til dette potensialet. Dette hjelper og aktiverer kroppens eget lys og frekvens (cellene våre sender ut lys), som kjenner igjen sin opprinnelige vibrasjon, og skaper kommunikasjon og heling cellene i mellom. Større samstemthet mellom de ulike kommunikasjonssystemene i kroppen, skaper heling.

-Eller det har gått videre og blitt mer blokkert, og healeren oppløser det blokkerte (les:syke), og i noen tilfelle ’tar det på’ seg selv. Han/hun samler og overfører fotonene (lys) som en laserstråle, via sin evne til å konsentrere denne kraft.

Cellene våre kan sees og føles (for de som har utviklet denne evnen) i aurafeltet som en fortetning (mørkere felt), ofte allerede før det registreres på medisinsk utstyr.

-Cellene våre (kroppen vår) er mye mer intelligent enn hjernen. Den er hele tiden ute etter å la seg heale, og langt på vei kan vi heale oss selv.

-Spirituell healing vektlegger i større grad og bringe bevisstheten med i dette arbeidet.

Mange kan lære å utføre healing og å heale seg selv. Men noen er født mer åpne til den essensielle krafta, tross personlighetens mange ’frakkelag av oppgaver’ (les:blokkeringer). Det betinger ikke at de behøver å ha utviklet høy bevissthet eller spirituell tilstedeværelse av den grunn.

Fjernhealing utføres på samme vis, bare at nå skjer konsentrasjonen av fotonene (lys) på avstand. Det kan til og med være mer presis ved at man ikke trenger å forholde seg like mye til personlighetsstoffet, som lett blir mer krevende (forstyrrende) ved selve menneskemøtet. På den ene siden virker healing på samme måte som elektormagnetiske bølger i et rom. Samtidig vil spirituell fjernhealing åpne et dypere eksistensnivå, hvor hele universet henger sammen energetisk og informatorisk (Akasja).

(Se også siste avsnitt under spirituell lærer..)

Det er svært viktig at healing kun blir et supplement til klassisk medisin! – IKKE I STEDET FOR! –

Hva mener vi med reell medfølelse? At man søker å rense sin tanke og sinn, og bli så bevisst, at man ikke trenger å ta vare på og bære sitt eget eller andres ego og sentimentalitet. Men gjennom høy bevissthet og tilstedeværelse, er i stand til å kjenne hva man selv og andre genuint trenger, for å i kjærlighet kunne være nær seg selv og hverandre i evig vekst.

Vanligvis er våre behov knyttet til livets berg og dalbaner. Livet blir da en konstant kamp mellom håp og frykt, sorg og glede, bekreftelse og avkreftelse osv. Genuine behov er det som bringer oss til en tilstedeværelse hvor disse svingningene ikke lenger styrer oss. (Se også avsnitt om ubundethet.)

Hva mener vi med frihet og u-bundethet? At man ikke lenger er knyttet til eget eller andres ego-spill. Men gjennom en dyp tilstedeværelse og fundering i sitt dypere indre, kjenner seg fri nok til å være i takt med seg selv, hverandre og selve Livet.

Ego-spillet er det som hele tiden kutter opp livet i det vi liker og misliker, som lever i illusjonen om at 'kampen' kan vinnes og er meningsfull. Ubundethet er å gi opp denne kampen og å realisere godheten fra et dypere nivå i oss selv.

Hva mener vi med spirituell praksis? Å arbeide dedikert med oppmerksomhet og medfølelse, tilstede i de små praktiske og menneskelige ting i dagliglivet, i retning av frihet og u-bundethet fra egoets spill. Det vanlige bevissthetsnivået er preget av ubalanser i retning av å bli for lett oppstemt og oppjaget, eller å bli for sløv og nedstemt. Meditasjon og andre teknikker er viktig som en balansering og midtstilling (nullstilling) av sinnet, og skjerper evnen til konsentrasjon og fokus, slik at den høyere bevissthet når igjennom. Vi vektlegger derfor meditasjon kun som et redskap, ikke som en målsetting i å være så så spirituell, avhengig av hvilken yoga, meditasjonsteknikk, eller hvor mye man ’sitter’….

Det samme også med undervisning. Som for oss også kun er et hjelpemiddel til å kunne skape et kart, slik at vi kan forstå og åpne for lys, høyere vibrasjon, og -bevissthet. Ikke bundet til den enkelte lære, mester, eller mengde kunnskap. Og ikke minst er det viktig å forstå og gi plass til psykens reparasjon og fundament, før man ’snakker om’ mystikken.

Det handler således ikke om ’ytre’ viljesstyring, magi eller lettkjøpte (ofte skjulte: egofixerte)’secrets’, slik populærmystikken* ofte vektlegger. Men en bevissthetstrening og daglig praksis i selvransakelse, ydmykhet og disiplin, for å bli nærere naturen og helheten og den frie naturlige responsen i oss selv.

Således vil man mer og mer sammenfalle sin adferd fra underbevisstheten og ut i sitt utrykk i det sosiale felt, som en ’dypere’ forent intelligens og forståelse.

*Populærmystikken (=dagens trend og bruk av det spirituelle/åndelige, ’newage’) tjener som en flott døråpner, aksept og bevissthet i samfunnet vårt, av det indre livet. Dette er nødvendig for å komme forbi dogmer og gammel fastlåsthet. Men det må ikke bli målet. Å fokusere på sitt eget indre blir lett selvopptatt og narcisistisk.

Vi har også den absolutt himmelvendte spiritualiteten (den transcendente), som velger å tilbe, henvende seg til, eller dyrke ’det som er større enn oss selv’ (den høyere Inteligens, Gud, Universet, Kosmos….uttallige navn), som via bønn og positiv tenkning høyner sin vibrasjon og påvirkningskraft. Som en del av helheten er dette et naturlig åndsarbeid. Men med 'absolutt himmelvendt' vektlegger vi at det er uten å ha kontakt til hele seg, og med det sine egne mørkere sider. Kroppen og det personlige livet er i mange slike tilfeller, spaltet av i bevisstheten, uten at man er klar over det. VI verken skal, vil eller mener å ta ’alle over en kam’, men dette er personer som ofte går rundt som ’hellige monstre’, og bare ser og tror på sin egen hellighet. Totalt uvitende om sine mørkere sider og ofte skjulte hang til ego-spill. Og man kan spørre som; Trungpa (Tibetansk Lama); ”Hvem skal ta seg av all søppla du akkumulerer i din hellighet?!” .

Menneskeheten/evolusjonen må videre.

Hva mener vi det er å være en spirituell lærer? Og lærer/elevforholdet..? Selv om det er viktig å ikke ’binde seg til’ en lærer og retning, er det i faser en nødvendig ’tilknytning for hengivenhet’. Noe som etter hvert blir elevens hengivenhet til ’veien’ (dharma). ’Binding’ er noe annet. (Se ’u-bundethet’.)

Men man skal være klar over, og kunne vite hva man leter etter, da det er stor forskjell på spirituelle lærere.

-Vi snakker om evne til å konsentrere fotoner (les: lys og bevissthet). En slik person trekker lett folks oppmerksomhet rundt seg. Det er derfor veldig avgjørende at denne personen har opparbeidet evne til ydmykhet, selverkjennelse, kunnet frisette sitt eget behov for narsisme, og annen selvopptatthet. At han/hun har evne til gjenkjennelse, medfølelse, erfaring, og ’evnen å kunne romme’. Lys på et mørkt troll kan svi og gjøre vondt, og lærer’n skal vite hva han/hun utfordrer. Det er ingen forenklet oppgave eller noe man kan/skal flørte med! Det er med andre ord ofte ikke det man ønsker å høre som sees og fortelles. Spirituell utvikling/åndsarbeid handler om å ’strekke seg’ (utvikle seg), og spirituell utvikling er ikke terapi som søker å ivareta egoet. Faktisk det motsatte, som søker å ’knuse egoet’, for å fremme den sjelelige vekst.

-Det er et viktig hierarki i åndsverdenen, men den finnes i kraft av seg selv, og kan ikke i realiteten etterapes.

En spirituell lærer er først og fremst denne indre disiplinen, evnen til å gjenkjenne sinnets spill, inneha en vedvarende vilje til å la seg rense og ut-vikle, ydmykhet til omgivelsene, en kontinuerlig vilje til å rette sin vilje etter ’det som er større enn seg selv’, en ærlig kontinuerlig trening i ’ubundethet’, og evnen til å ’ta ned’/konsentrere lys’.

Det er et stort pluss hvis vedkommende lærer har en eller flere forbindelser til klassisk utdannet fagpersonell. Så som psykolog, psykiater eller lege. Det er en sikkerhet i forhold til den enkelte klients kapasitet og balanse. Man kan ikke alltid være sikker på hvilke underliggende prosesser man er med og aktiverer, og det er viktig å samarbeide med rett kompetanse til 'rett ubalanse'.

På mystikkens vei må man alltid leve med en ydmykhet om det vell av emosjoner og maktutfordringer, som man ikke har et ubundet forhold til. Man kan hele tiden ha kommet langt på noen områder og kort på andre. I tillegg til det, kommer det at når man lever med spirituell åpenhet, så er ofte umodent stoff lett aktiverbart. På toppen av det hele lever vi i ett samfunn som ikke har respekt og tradisjon for spirituell oppvåkning. Dermed vil den oppvåknende personen med sin utstråling, kraft, og ofte direkthet og klare respons innenfra, ha virket truende, kontrollerende, rar, og lett ha skapt paranoia. Og dermed vært et levende speil og ofte til og med søppelkasse, for sine omgivelser og deres projeksjoner. Oftest er deres indre frihet så truende på omgivelsene, og omgivelsenes reaksjon og angrep så merkbar, at de selv adopterer denne misforståelsen om sin egen personlighet. Noe som igjen kan gi mangel på selvidentitet og sikkerhet en god stund på livsveien. Dette betyr at arbeider man med dyp spirituell selverkjennelse i vår kultur, så ikke bare står man overfor en mangel på gode referanserammer. Man møter til og med forvirrende og destruktive speil. Det skal ekstremt mye til; å bli kjent med seg selv og å romme, traumer og sår skapt på denne veien, og å plukke av seg arroganse og ’mentalitet’, som er ’det største byttet’ langt de fleste har reddet seg på. Og selv for østlige mestere, som er født til tradisjoner som ivaretar de, er nevnte egenskaper og disiplin, like truende og vanskelig, både i og utenfor klostrene.

Ved å stå i en kontinuerlig spirituell trening, vil han/hun mer og mer, sammenfalle sin adferd fra underbevisstheten, ut i sitt utrykk i det sosiale felt, som en ’dypere’ forent intelligens og forståelse.

Dette er mennesker ’på veien’ som vi alle, så man må lete ved å kjenne seg selv.

Hva mener vi med karma? Karma betyr ’årsak og virkning’. Men siden bevisstheten har uttallige lag, så virker karma forskjellig alt etter hvor dypt man går i sjelen. På et plan betyr karma at du høster det du sår. Mens på andre plan kan det være snakk om dype sjelelige kontrakter. Enda dypere kan det til og med være snakk om et, for normalbevisstheten, uforståelig offer. Eks.; Jesus på korset. Vi må innse at karma er mangfoldig og ikke tro at det finnes facitsvar. I følge østlig tradisjon, er det kun et fullt opplyst menneske som kan se alle nivåene av karma.

-Man kan ha tatt på seg et helt familiekarma, både fysisk og psykisk, som man ved høyere bevissthet og sjelskraft skal (forsøke å) organisere, skape bevissthet om, forløse og/eller transformere.

-Man kan i og utenfor familien ha gjort avtaler for å avlaste hverandre, påta seg hverandres sykdom, smerte, eller andre oppgaver. Dette behøver ikke være kjent, forstått eller synlig for de impliserte.

- Det kan også gjelde samfunn, steder og land..

Man kanskje er her for å ’ta vare på-’ eller ’utfordre hverandre’ på forskjellige uforståelige måter.

Ingen kan eller skal, slik det i stor bredde i new age-sammenheng skjer, påberope seg å ha svaret på den annens karma; at man tror man kan diagnostisere situasjon, sykdom og medmennesker. Det er uttallige muligheter, og krever for den enkelte stor villighet, åpenhet og ydmykhet, gjennom kanskje et helt liv og ofte flere, for å bare ’ane’ hva ens egen oppgave, eller karma handler om. Og selv oppgave og karma er og kan være, to vidt forskjellige ting.

Hva mener vi med parforhold/relasjoner? At man har en unik sjanse til å se/speile seg selv i hverandre. Kunne speede opp sin egen ut-vikling (vikle oss ut), kunne rydde unna lag av forsvar og karma, og komme inn til sin sanne natur sammen. ’Kunne oppleve det reelle møte og enhet på tross av at vi er født inn i kropp og dualisme’.

Dette betyr ikke å være hellige, prektige og pene tilpassede mennesker, som ofte utvikler trass, fantasier og hat i det skjulte, gjennom en styrt og ’riktig’ adferd på overflaten. Men at man ved å skape seg visse kjøreregler man skal holde seg innenfor, hele tiden har mulighet å våge og møte det uferdige og fornektede, det triggende, ’det som er’, i seg selv og hverandre. At man gir hverandre rom og mulighet å trenge igjennom det pene og riktige, og finne inn til de ’ulovlige og stygge’ emosjonene, hvor vi egentlig føler oss veldig små og sårbare. Kunne bli kjent med hva dette i oss ’forteller’ på stadig dypere nivåer, slik at man etter hvert kan møte hverandre i naken åpenhet og respekt, inni selve livet og livstrømmen.

Her vil man sammen kunne oppleve mer og mer at bølgene i livet går over i naturlige rytmer, og det som tidligere var pent og stygt, lukket og dramatisk, viser seg å være en naturlig balansert dans, med vekslende dynamikk. - Det er selvsagt mange typer forhold. De mer romantiske, erotiske, funksjonelle, ’bytteavtaler’, reddende, støttende, krigende….med mer. Vi beskriver det typiske arbeidsforholdet som søker å finne genuin åpenhet, og tenker oss at dypest sett gjelder det alle menneskemøter og relasjoner.

Hva mener vi med intuisjon og klarsyn? Er pr.definisjon (clairvoyance, remote-viewing) å se/avlese hendelser, gjenstander og beings (les åndskarakterer) på tvers av tid og rom.

Det er en flott naturlig evne som mennesker har hatt tilgang på i større og mindre grad i all tid, og i uminnelige tider har det vært brukt til overlevelse av stammesamfunn. Den beste jeger’n var den som var nærest sin indre natur og kunne gjenkjenne og avlese dyrets bevegelser. Krigeren kunne forutse fienden, dennes bevegelser og våpenarsenal, og medisinmannen kunne se og helbrede sykdommer. På samme måte har vi dagens medisinmenn (healere, sjamaner, ..). Vi har åndemanere, exorcister, og ’husrensere’. Vi har etterretningstjenester som KGB og CIA som har utviklet ’evnen’ som teknikk, og således ivaretar stammer og nasjonens overlevelse. Sistnevnte organer har brukt forskere til å avklare holdbarheten ved dette som teknikk.

Vi vektlegger en dypere bevissthet om temaet, og erfarer viktigheten av en annen mindre utbredt (les:populær) side av evnen som:

-Å kjenne seg selv, og å gjenkjenne de dypere ubevisste mønstrene i menneskenaturens psyke og dypere sjelelige mening, slik at man vet å ’kle av’ det som stenger tilgangen til vår reelle natur; ”Buddha-naturen" eller "Kristus-naturen". Å kunne se/lese de astrale sporene (som er nivået på tvers av tid og rom) kan i denne sammenheng være/bli en ’bonus’.

--Det kan være det man er/utvikler på et tidlig stadium. Kanskje til og med først.

--Det kan være at det henger igjen fra tidligere livs arbeid. Man kan være en stor sjel, som har arbeidet selverkjennende og med å hjelpe mennesker i tidligere liv,

--eller man kan ha trent disse sidene fram via teknikk. Man kan leke med evnene som selskapslek som ’tidens show’, og evt.utvikle de reelle dybdene underveis.

Astralt syn (clairvoyance uten spirituell dybde) kan som nevnt være lett tilgjengelig for mange, og trenes fram teknisk. Og på tross av den flotte gaven dette er, kan det også bli brukt av narsissistiske grunner som trolldom, magi, og annen avsløring og kontroll. ’Det spirituelle’ har nettopp derfor alltid vært veldig skeptisk til at ’redskapet’ blir brukt som leketøy og kommer i feil hender. Det er derfor veldig viktig at man er mer årvåken enn at man lar seg imponere. Fordømmelse, fordommer og feiltolkning av mennesker som er nær disse evnene i seg, har imidlertid vært en sterk og motsatt utfordring gjennom tidene. Individer har hemmeligheter, samfunnet har tabuer, derfor avslører den clairvoyante sider som mennesker ikke vil skal synes. Og er den clairvoyante spirituelt trenet, vil han/hun i tillegg kunne avlese avspaltede sider av sinnet.

Hva mener vi med astrologi? Astrologi er en vitenskap, og således ingen ’tro'. Vi kan for eksempel forklare det som universets planetariske system, satt inn i et analyserbart tolknings-system for personligheten. Astronomien er astrologens arbeidsverktøy, ved at den matematiserer og beregner bevegelsene i universet. Astrologien baserer sine tolkninger på et nøye utregnet kart, for det gjeldende øyeblikk.

Astrologi handler om at den ytre og indre verden henger sammen. Esoterisk filosofi har alltid hevdet ’som nedenfor så overfor’. Det er altså et samsvar mellom det ytre og det indre. I dagens vitenskapelige språk kan dette skje ved elektromagnetiske bølger, eller informasjon om kvantevakuumfeltet; Planetene innehar forskjellig kraft, bevissthet og energi, og energi og bevissthets-utfallet av deres møte, gis en selvstendig karakter. Det øyeblikket et menneske er født, -et møte finner sted, -et initiativ igangsettes, rommer/bærer denne energien. Hva gjelder mennesket, snakker vi først og fremst om den personlige bevisstheten, som også er knyttet til kroppen (massen/materien). Det sjelelige nivået kan også avleses dypere, men det avhenger av astrologens egen dybderfaring og evne/grad av gjenkjennelse.

Det astrologiske fødsels-øyeblikket avhenger av nøye utregning av både klokkeslett og sted. Og planeter, Ascendant, og videre forskjellige uttrykk innen astrologien, er med og forteller om personlighetens fallgruver og potensialer. Ukebladhoroskop kan være underholdende og gøy, men må ikke forståes eller følges seriøst.

Vi gjør også oppmerksom på at det astrologiske kart kan fortelle som en værmelding, men ikke hvorvidt man selv velger å utstyre seg med paraply eller parasoll, relatert til ’varslingen’. Vi vil ikke oppfordre til å bruke astrologien som spådom for å ’vite’ om sin fremtid.

-Kartet kan som sagt fortelle om nevnte sider (fallgruver og potensiale), men har det sirkulære todimensjonale kart, og viser ikke ’spiralen’ og det tredimensjonale, som kan fortelle om hvor du befinner deg i din utvikling. En intuitiv (klarsynt) person kan ut ifra hvor langt han/hun selv har kommet i sin egen utvikling, fortelle dypere tendenser. Men igjen avhenger dette sterkt av hvor vidt vedkommende leser astrale spor som sett fra en dypere utvikling vil lede til repetisjon og stagnasjon. Eller om han/hun har evne til å gjenkjenne/lede an til denne dypere vekst. Det er dessuten svært spesielle situasjoner og sjeldent ’rett’, og skulle ’vite’ for å ta kontrollen over livet som skal erfares og leves!

Det er selvsagt aldri populært å behøve å innse dette, for man tror man vil vite 'alt' om eks.økonomi, forelskelser, jobb og gjennom det kunne takle. Her er det snakk om å finne balanse mellom kunnskap og innsikt gjennom erfaring.

Krystallseng: Supertilbud på noe som knapt finners i Norge. Krystallseng har rensede krystaller, med alle chakrafargene blinkende i seg. Vi har alle en aura rundt oss, som enkelte klarsynte kan se. I auraen finnes chakrahjul, som mater vår fysiske, mentale og psykiske kropp med energi. Det gjelder og holde den så 'ren og energetisk' som mulig. Sengen hjelper alle chakrahjulene i auraen vår, og mer og mer å være i flyt. Da transporteres sunn energi rundt i vår egen krop, psyke og sinn, stadig bedre. Det øker vår helhetlige helse. Framtidens medisin vil handle om informasjon mellom hjernen, organer osv. Og da er ktystallsengen et perfekt 'informasjons'-fremmende middel. Enkelte kommer daglig for å kjenne kroppen ta i mot. Og du vet.....; først deg selv, og du har mye å gi videre :-) Du kan velge om du vil ha annen support eks.samtale/reading/healing, eller bare krystallseng..

Egne tekster

Mennesket velger angst

fordi det er redd for

åpenheten i å elske.

Frykten kommer

i mangel

av gjenkjennelse

og mestring

I hat

begjær

og ignoranse

'Se' det

'Møt' det

Transformer det

Enhver røyk-

sjokolade-

krangel-

Dekker over 'den barndommen-

'det ekteskapet-

'den vedvarende historien -

du forteller deg selv om.....

Det finnes ikke skyld

bare omveier


Alle dager skulle møtes i takknemlighet

Alle dager skulle vekke noe 'å gi'

Det vil gi deg selv den største gleden

Eneste grunnen til at mennesket lider

Er at det svikter seg selv

Det kan ikke lenger respondere spontant

til den indre veiledningen som det hele tiden mottar

Fordi det konstruerer sin livssituasjon fra tanker og beregninger

som motarbeider det spirituelle livet sjela vår har

kommet for å realisere

Det finnes alltid indre veiledning i livet ditt

Men fordi du venter de store visjoner

Glamourøse hendelser

Sensasjonelle opplevelser

Så oppdager du de bare ikke

La din motivasjon og praksis være å øke din Ydmykhet og indre medfølelse

Og du vil se Gud i alle de fantastiske detaljene Livet ditt er fylt av

La jorden du står på bli din Hellige grund

Din egen Slott's hage

Ditt tempel

La vær en tid bli din Hellige stund

Din hilsen til Livet og din make

La oss alle ta del i hverandres 'nu'

i 'natur'

Perspektiv over fjell.....

Da kan stormer få rase

Vi står der 'like nu'

Vi er sammen

Vi er Livet

Vi er hverandre


La bønnen bli din Kjærlighet til Livet og Gud

Og vit at denne Kraften

blir mer og mer integrert i hvert stadie av din reise

Og det i seg selv er en bevissthet

som bringer deg videre til neste stadie

Du kommer ikke til sjela gjennom intellektet

Du kommer ikke til sjela gjennom spådom og svar

Sjela søker en reise gjennom mørke daler og trange smug

For å kjenne ego-mønstrene sitte for trangt

og begrensende mot kropp og sinn

Og dermed søke å kle de av

Da "plagg for plagg" faller

Titter sjela's uttrykk fram

Denne reisa krever tilstedeværelse og dedikasjon

Søk Likeværd og takk Livet for hvert steg


Hvorfor ikke takle dine stunder mens du lever,

da du likevel må takle din siste stund da du dør

Kjenn at kroppen finner sin stillhet

tankene tømmer seg

hjertet er åpent

bevisstheten klar

Forandre på hvordan du forteller livshistorien din til deg selv

Re-fortell historien og la den bli ny

her og nå

se alt du har mer enn mor og far allerede

Kjenn at du kan slippe lyset og gleden inn i

den gamle veien, de gamle trær


Når et menneske er døende

hold ro, stillhet og respekt

ikke ta på eller mas

så du ikke bryter den indre meditasjonen

og fredfylte overfart


Da døden har intrådd

vi kroppen skinne

Da først er den indre meditasjonen fullført

kroppen er forlatt og du kan berøre


Døden er like sårbar som fødselen

vi er alle født

vi skal alle dø


De som har arbeidet med kosmisk energi og bevissthet

i livet

vil lett gå igjennom dødsprosessen og videre til

frihet


Kroppen husker det vi kan ha glemt

Den lyser alt opp igjen og viser oss

før den slipper


Våger du å se ærlig og dypt inn i ditt skjulte sinn

vil du med enkelhet leve bevisst og lykkelig

Og du vil i ditt sist øyeblikk

slippe kroppen

like nenkelt og lykkelig

Og aldri være redd om den tid


Universet er i evig bevegelse

Da du vet du ikke kan bli stående stille

Ta du ditt valg som du ønsker å leve med

Også 'etter' hvert skritt

Ditt arbeid kanskje brenner deg tom

Men et større arbeid av din sjels lengsel

Vil gi deg brann

Men til å utføre

Ustoppelig

Yr av glede

Og enda mer

De fleste mennesker forsetter sin egen indre dialog

selv om de snakker med deg

De hører sjelden 'hva' du sier

og svarer deg sjelden noe nytt

Det er når dagen begynner du skal tenke på meg

la hodet ditt forstå det fins en annen vei

en vei i kontakt

I glede og ro

at det er velsingenelsens virke

og i blandt være to

Det er lurt å øve seg på å bli kjent med

Alle sine vikarierende behov

bak enhver handling

Ingen er tjent med de du

Ihvertfall ikke du

Foreldrenes hjerner er in barna's

Det gjelder å gi de sunne vekst-grunnlag

og slippe barna videre

Er det mor eller far du har giftet deg med?

Hvilken bevissthets-historie sitter du mest fast i?

Gjør dine barn tjenesten ved å 'se'

så de kan gå videre


Hvordan kunne det gå så galt

Da alt var så bra

Da alle har likt utgangspunktet

Og er den del av det samme univers

Uten egoets intred

Vil det alltid være tilgang til brønnen

Det finnes alltid en mulighet


Vær den du ønsker å være

resten av livet

For deg selv

For alle rundt deg

Husk ringene i vannet


Himmelen er ikke enden

Og alle levende vesener er grenseløse

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn